فروشگاههای زنجیره ای و مشکلات حمل بار به آنها

به عنوان مجموعه ای که سال ها در صنعت بزرگ حمل ، ارسال و توزیع بار به صورت درون شهری تهران و از تهران به سراسر کشور فعالیت می کند و تقریبا از سال های اولیه رونق مجدد فروشگاه های زنجیره ای خدماتی ویژه تامین کنندگان آن ها ارائه کرده است ، وایو ، به خوبی با مشکلات حمل بار در فروشگاههای زنجیره ای آشنا می باشد.

شروع بکار فروشگاههای زنجیره ای در ایران

هرچند شروع به کار فروشگاه های زنجیره ای در ایران 74 سال قبل در سال 1328 با راه اندازی مجموعه فروشگاه های تعاونی مصرف سپه بود و این آغاز بکار فقط 30 سال بعد از شروع به کار اولین فروشگاه زنجیره ای جهان در آمریکا بنام آتلانتیک پاسیفیک یا A&P ولی با انقلاب اسلامی و تغییرات بنیادی در فرهنگ مصرف صنعت فروشگاه های زنجیره ای برای سالها مسکوت ماند.

موضوع فروشگاه های زنجیره ای باید 15 سال صبر می کرد و طوفان حوادث ناشی از انقلاب و ماجراهای هشت سال جنگ را به چشم می دید تا سرانجام در سال 1373 وقتی که دولت وقت برای غلبه بر نابسامانی های نظام توزیع راه اندازی دوباره فروشگاه های زنجیره ای را در دستور کار قرار داد با راه اندازی فروشگاه شهروند در میدان آرژانتین تهران عصر نوینی از تاریخچه خود و دوره جدیدی از فعالیت های این صنعت را تجربه می کرد.

در سا لهای اولیه شروع فعالیت مجدد ، مشکلات حمل بار به فروشگاه های زنجیره ای مطرح نبود زیرا تعداد شعب این فروشگاه ها بسیار محدود بود و فرایند امور در انحصار شهرداری تهران بود و این دوره که نباید اساسا 15 سال طول می کشید سرانجام در سال 1388 با آغاز بکار فروشگاه هایپراستار به عنوان اولین اقدام از طرف بخش خصوصی پایان یافت و دوره ای آغاز شد که می توان گفت جبران سکون و رخوت گذشته را با حضور مجموعه های خصوصی متعدد و تاسیس فروشگاه های بسیار تلافی کرد. پس از این دوره بود که مشکلات حمل بار به فروشگاه های زنجیره ای به طور خیلی جدی ظاهر شدند و بی توجهی صاحبان فروشگاه ها از یک سو و فرسوده و سنتی بودن نظام حمل خرده بار باعث شد این مشکلات بر سر تامین کنندگان این فروشگا ها آوار شوند.

توسعه فروشگاههای زنجیره ای در ایران

شاید بتوان گفت شروع دوره جدید فروشگاه های زنجیره ای توسط شرکت هایپراستار که یک مجموعه فرانسوی – اماراتی بود یک خوش اقبالی برای مردم و مصرف کنندگان محسوب شود زیرا مردمی که دسته دسته به این فروشگاه وارد می شدند با نظم و ترتیبی از چینش و قفسه بندی به همراه نحوه ای نوین از ارائه خدمات و پاسخگویی مواجه می شدند که قبلا مشابه آن را ندیده بودند.

البته شاید کسانی که خرید از فروشگاه های زنجیره ای کوروش را به یاد داشته باشند از دیدن هایپراستار خیلی شوکه نمی شدند ولی این افراد هم خیلی قلیل بودند و هم همگی سالخورده بودند و این جوانان بودند که از وسعت فروشگاه هایپراستار مبهوت می شدند.حتی فروشگاه های شهروند هم با اینکه قبل از هایپراستار در قامت فروشگاه زنجیره ای ظاهر شده بودند در هیچ شاخصی با هایپراستار قابل مقایسه نبودند.

در توضیح این خوش اقبالی باید گفت که نظامی که هایپراستار در اداره و مدیریت فروشگاه های خود به نمایش گذاشت الگویی شد برای دیگرانی که می خواستند وارد این حوزه شوند و چاره ای هم نداشتند زیرا هایپراستار سطح توقع مصرف کننده را بالا برده بود.هرچند همه کسانی که وارد این صنعت شدند نتوانستند راه هایپراستار را ادامه دهند و برخی از فروشگاه های سپه هم عقب تر ماندند و برخی مانند افق کوروش توانستند تا حدودی به آن نزدیک شوند و البته سلائق و سیاستهای خود را نیز بکار برند.

امروز تعدد و تنوع نام هایی که بنام فروشگاه های زنجیره ای فعال هستند در حال خروج از شمارش است زیرا بجز نام هایی که حوزه فعالیت آن ها در سطح کشور است مجموعه های کوچک بسیاری نیز در حال فعالیت هستند که یا در سطح محدود منطقه ای فعالیت می کنند و شعب آن ها در یک استان دایر است و یا در یک گروه محدود از کالاها فعالیت می کنند مانند فروشگاه های زنجیره ای پروتئینی که نامهایی مانند زی خوراک و امیران در این دست هستند.

مشکلات حمل بار به فروشگاه های زنجیره ای

تامین کنندگان فروشگاههای زنجیره ای

همانطور که گفته شد فروشگاه های زنجیره ای در مسیر توسعه خود اصل مهم رعایت حال شرکای تجاری خود را نادیده گرفتند و بدون توجه به مشکلات این گروه که بدون آنها کالایی در قفسه ها در نبود که فروخته شود بعضا شروطی استعماری یا ظالمانه بر آنها تحویل کردند. صرفنظر از تحمیل برخی اجحاف ها مانند ورودیه به فروشگاه ، مارجین سود دور از انصاف ، نبود نظام مشخص در تسویه با ایشان و غیره آنچه که مورد بحث در این نوشته است بی توجهی فروشگاه های زنجیره ای به محدودیت های صنعت حمل در ایران و توقع تحویل کالا از تامین کنندگان طبق چارچوبهای خودشان است.

هرچند فروشگاه های زنجیره ای سعی کردند عقب افتادگی سالهای انقلاب و جنگ را جبران کنند ولی نمی توانستند کوچکترین اثری بر عقب افتادگی سنتی در نظام حمل بار در ایران بگذارند. آنها حتی حاضر به تعامل هم نشدند و تامین کنندگان را ملزم به تحویل بار طبق روشهای خود کردند.

مشکلات حمل بار به فروشگاههای زنجیره ای

سلیقه فروشگاه های زنجیره ای از یک سو و روش های سنتی مجموعه های باربری از سوی دیگر به تامین کنندگان فشار بسیار وارد می کرد به گونه ای که یا باید دائم از این باربری به آن باربری در رفت و آمد و چانه زنی و تمنای همکاری بودند یا باید از حاشیه سود خود گذشته و با رقم های بالاتر آن تعداد معدود که این سرویس را ارئه می کردند کنار می آمدند.

اگر بخواهیم فهرستی از مشکلات تامین کنندگان را بنویسیم شاید این موارد را شامل شود گرچه حتما همه مشکلات را ننوشته ایم:

 • الزام به تحویل در تاریخ و حتی ساعت مشخص از سوی فروشگاه( مشخصا در افق کوروش و هایپراستار)
 • الزام به تحویل بار مطابق فاکتور و بارکد کالا از سوی فروشگاه ( این روش ابدا در خرده بار قابل انجام نیست)
 • الزام به ارائه رسید تحویل بار به فروشگاه جهت امور تسویه از سوی فروشگاه
 • جریمه تامین کننده در مواقعی که در تاریخ مقرر بار تحویل فروشگاه نشده باشد از سوی فروشگاه.
 • ضعف واحدهای دریافت بار در شعب از لحاظ تعدادی یا عملیاتی که باعث انتظار طولانی رانندگان می شود
 • عدم توجه فروشگاه به محدودیتهای حمل بار مانند کمبود ماشین ، تصادف یا نقص فنی که موجب عدم تحویل در تاریخ مشخص می شود
 • عدم همکاری فروشگاه در پرداخت کرایه حمل و موکول کردن آن به دریافت از تامین کننده
 • عدم همکاری فروشگاه با راننده در پرداخت در مواقعی که طبق قرارداد تامین کننده پرداخت کرایه با فروشگاه باشد
 • نبود وحد رویه در میان شعب یک نام در شهرهای مختلف.مثلا افق کوروش رشت از ساعت 18 بار تحویل می گیرد یا افق کوروش ارومیه بوسیله راننده مورد نظر خود بار را در باربری ها تحویل می گیرد
 • نبود تمایل در باربری ها با حمل بار در قالبی که طی آن بار باید به فروشگاه تحویل شود و کرایه آن از فرستنده دریافت شود.
 • عدم امکان ارائه تضمین از سوی باربری به تحویل بار در تاریخ و ساعت مشخص
 • تعارض میان روش باربری ها در تحویل بار طبق شمارش کارتن ها و روش فروشگاه دریافت بار طبق فاکتور
 • فرار باربری ها از ارائه اسناد پرداختی مورد قبول اداره مالیات و ناتوانی تامین کننده در ثبت این هزینه
 • وجود برخی فروشگاه ها در برخی شهرهای دور افتاده که باربری ها بطور معمول به آن مقصد بار نمی فرستند
 • نبود نظام و پوشش بیمه ای معتبر در میان باربری ها برای مواقعی که محموله دچار خسارت شده است.
 • نبود نظام تعرفه ای میان باربری ها و حتی در سطح یک باربری و بی ثباتی و نوسان آن که محاسبه هزینه را برای تامین کننده غیرممکن می کند.
 • نبود هیچ نظام پاسخگویی به تامین کننده به عنوان فرستنده از سوی باربری و بی خبری از بار از زمان تحویل به باربری تا تحویل به فروشگاه
 • و دیگر مشکلات
www.hyperbar.ir

مشکلاتی که نوشته شد دربرگیرنده همه مصائب تامین کنندگان نیست و گاهی در یک فروشگاه زنجیره ای خاص ، یک شعبه خاص یا حتی بابت یک کالای خاص مشکلی خاص بروز می کند که پیش بینی آن غیرممکن است.

با اینهمه وایو با اشراف خوب و نسبتا کاملی که به صنعت خرده بار دارد و با شناخت خوبی که از فروشگاه های زنجیره ای و تامین کنندگان آنها دارد به همراه شبکه گسترده پخش خود در بیش از 300 شهر و شهرستان و ناوگان ملکی و غیرملکی گسترده خود شامل انواع خودروها و ارتباطات وسیعی که با اشخاص مرتبط چه در فروشگاه ها یا باربری ها و رانندگان دارد و با تکیه بر نیروی انسانی مجرب و کارآزموده خود و با استفاده از پورتال مجهز خود که تجربه ارسال بار به فروشگاه های زنجیره ای را متفاوت می کند آماده است تا با تقدیم خدماتی متنوع و ارزنده آرامش تامین کنندگان را به ایشان بازگرداند.برای کسب اطلاعات بیشتر با ما از اینجا تماس بگیرید.