استعلام هزینه و زمان حمل بار بین شهری

به دلیل اینکه کشور عزیز ما ایران یک کشور پهناور و وسیع است بسیاری از شهرهای آن با فاصله های زیاد از هم قرار دارند. از طرفی در حال بجز شرکت پست مکانیسمی برای ارسال بار از هر شهری به هر شهر دیگر تقریبا وجود ندارد.

این سامانه ضمن اینکه قدرت انتخاب شما را برای ارسال بار خود در سراسر کشور بالا می برد و روش جدیدی برای حمل بار درب تا درب به شما پیشنهاد می دهد از چند جهت امتیازاتی نسبت به پست دارد.

امتیاز اول هزینه حمل است که به مراتب از شرکت پست پایین تر است زیرا در این مکانیسم ابعاد محموله معیار حمل هستند ولی در پست وزن محموله معیار محاسبه است.

امتیاز دوم این است که در این مکانیسم هیچ محدودیتی برای ارسال بار وجود ندارد و بجز مواردی که به موجب قانون ممنوع می باشند مانند مواد آتشزا و غیره شما می توانید در هر حجم و ابعاد و وزن که بخواهید محموله هایتان را جابجا کنید ولی در پست شما محدودیت وزن و ابعاد دارید.

امتیاز سوم زمان جابجایی است که در این مکانیسم از شرکت پست سریع تر انجام می شود.

برای این کار می باید فرم زیر را تکمیل کرده و ارسال کنید.پس از تکمیل و ارسال این فرم شناسه استعلام خود را خواهید دید. کارشناسان مربوطه پس از دریافت اطلاعات ارسالی شما نسبت به محاسبه زمان و هزینه حمل بار شما از شهر مبدا تا شهر مقصد اقدام خواهند کرد.

شما می توانید پس از حداکثر سه ساعت با مراجعه به صفحه نتیجه استعلام از زمان و مبلغ ارسال محموله خود مطلع شوید.

در همان صفحه نتیجه استعلام به شما اطلاع داده می شود که در صورت موافقت با هزینه و زمان جابجایی محموله خود دستور انجام آن را از طریق صفحه سفارش ارسال بار می توانید صادر کنید.

پس از ارسال دستور حمل به شما یک کد رهگیری داده خواهد شد که می توانید مراحل انتقال سفارش خود را از شهر مبداء تا شهر مقصد در این صفحه رهگیری کنید.

پیمایش به بالا