همکاری با ما

ما از همه افراد حقیقی و حقوقی که مایلند با این مجموعه همکاری نمایند دعوت به همکاری می نماییم.همانگونه که در صفحه درباره ما ذکر شد این مجموعه یک شرکت فعال و معتبر در زمینه حمل بار جاده ای است و بالطبع دارای بخش های مختلفی بوده و نیازمند زنان و مردانی توانمند و با انگیزه برای همکاری در این بخش ها می باشد.

ماموریت ما در وایو این است که شرایط و امکانات فعالیت را برای هر کسی که در خود توانایی و انگیزه کافی می بیند فراهم کنیم.پس اگر در وجود خودتان توانمندی کافی می بینید و ندای درونی تان به شما یادآوری می کند که باید کاری کرد وایو همان جایی است که باید در آن باشید. مهم نیست توانایی ، مهارت ، تخصص یا دانش شما مطابق با حمل و نقل و موضوع فعالیت وایو نباشد. ما راه ارتباطی آن را پیدا خواهیم کرد ( اگر خودتان مایل باشید ) و بر روی شما سرمایه گذاری خواهیم کرد.فاصله میان ما با شما با این فرم پر می شود.

همکاری با ما

ضمنا از همه دفاتر حمل و توزیع بار در سراسر کشور دعوت به همکاری می کنیم. با توجه به اینکه بیشتر سفارشات انجام شده در خدمات این سایت توسط وایو در محل درب خریدار تحویل می شود اگر امکانات لازم مانند دفتر کار ، انبار سرپوشیده ، ناوگان ملکی یا استیجاری کافی و پرسنل لازم در شهر خود را دارید و همانند وایو اعتقاد قلبی دارید که حق با مشتری است با ما تماس بگیرید. ما دستان شما را فشار می دهیم.