بلاگ

تحویل کالا در تجارت الکترونیکی

تحویل کالا در تجارت الکترونیک : استراتژی ها و روش ها-۳

قسمت سوم مقاله مفصلی که به استراتژی ها و روش های موجود برای تحویل کالا در تجارت الکترونیکی می پردازد در ادامه تقدیم شما می گردد.در قسمت اول با آماری از عملیات توزیع و تحویل کالا در تجارت الکترونیکی بحث شروع شد و با معرفی سرفصلهای مقاله ابتدا تعریفی کلی از تحویل کالا در تجارت …

تحویل کالا در تجارت الکترونیک : استراتژی ها و روش ها-۳ ادامه »

انبارداری در تجارت الکترونیکی

تحویل کالا در تجارت الکترونیک : استراتژی ها و روش ها- ۲

در قسمت قبل از این مجموعه که نویسنده آن یعنی خانم Le Pham عنوان ” تحویل کالا در تجارت الکترونیکی : استراتژی ها ، راه حل ها و روش ها ” را برای آن انتخاب کرده است دیدیم که نوشته با چند اشاره آماری به موضوع تحویل کالا در تجارت الکترونیکی شروع شد. سپس فهرست …

تحویل کالا در تجارت الکترونیک : استراتژی ها و روش ها- ۲ ادامه »

تحویل کالا در تجارت الکترونیکی

تحویل کالا در تجارت الکترونیکی : استراتژی ها و روش ها-۱

امروزه و در جهان دیجیتالی کنونی تجارت الکترونیکی برای همگان موضوعی آشناست و کسب و کارهای بسیاری برای جذب و بدست آوردن به مشتریان بیشتر به آن پرداخته اند گرچه بسیاری از شرکتها از مهمترین بخش در تجارت الکترونیکی که همانا تحویل کالا در تجارت الکترونیکی است غافل هستند. برای هر شرکتی استراتژی تحویل کالا …

تحویل کالا در تجارت الکترونیکی : استراتژی ها و روش ها-۱ ادامه »