پرداخت

شما به صفحه پرداخت هدایت شدید که دلیل آن احتمالا تکمیل فرم ثبت سفارش خرید است. برای اینکه مسافران با خیال آسوده سفارش شما را تهیه کرده و به دست شما برسانند لازم است تا مطمئن شوند برای کالایی که با پول خودشان خریده اند حتما کسی هست که پول آن را پرداخت کرده است.البته این پول نزد وایو به امانت خواهد ماند تا اینکه سفارش دهنده کالا ما را از دریافت صحیح و کامل سفارش خود مطلع نماید.

سفارش دهنده باید بابت زحمات مسافر مبلغ مجزایی پرداخت نماید که یا رقم اعلام شده توسط مسافر خواهد بود یا رقم آن توسط سفارش دهنده و مسافر در حین تماس با هم توافق شده است ولی در هر حال این مبلغ قبل یا همزمان با تحویل سفارش به سفارش دهنده باید با مسافر تسویه شود.به عبارت دیگر در این صفحه فقط مبلغی که باید صرف خرید سفارش شود به امانت گذاشته می شود.

پرداخت

مجموعه وایو بابت این عملیات هیچ مبلغی از هیچ یک از طرفین دریافت نمی کند و سفارش کالا یا ثبت سفر در این سامانه کاملا رایگان است.در عوض وایو به عنوان یک مجموعه بزرگ حمل و نقل کالا که در سراسر کشور نماینده داشته و ناوگان مناسبی نیز دارد خدمات حمل و تحویل سفارشاتی که نوع حمل آنها توسط مسافر در فرم ثبت سفر ” تحویل توسط وایو ” ثبت شده است را انجام می دهد و منفعت وایو از این بخش است.

به عبارت دیگر ممکن است مسافر تمایل نداشته باشد کالای خریده شده را به درب گیرنده رساند یا گیرنده مقابل درب او مراجعه کند و این کار را در فرم ثبت سفر خود بر عهده وایو می گذارد.در این قبیل موارد وایو با دریافت مبلغی منصفانه خرید سفارش دهندگان را از مسافر در هر کجای ایران که باشد تحویل گرفته و به سفارش دهنده در هر کجای ایران که باشد تحویل می دهد.