مستندات

تسویه حساب

اگر کاربر سفارش دهنده هستید و می خواهید مبلغ واریز شده را پس بگیرید یا کاربر مسافر هستید و می خواهید هزینه های انجام شده را دریافت کنید فرم زیر را تکمیل کنید و کمی منتظر باشید.

شرایط عمومی

از سفارش دهندگان و مسافران درخواست می شود که این شرایط عمومی را مطالعه فرمایند. تکمیل فرم های ثبت سفر و ثبت سفارش خرید از سوی کاربران به منزله پذیرش این شرایط است.

ثبت سفر

دوست دارید از سفرهای خود درآمد کسب کنید؟ مایل هستید تا بخشی از هزینه های سفر خود را به راحتی تمام جبران کنید؟ موافق هستید که اگر بتوان از زمان و امکانات پول بدست آورد ، چراکه نه؟ ما به شما کمک می کنیم تا اگر در یک مسیر یا چندین مسیر دائما در سفر …

ثبت سفر ادامه »