مستندات

پرداخت ناموفق

کاربر گرامی پرداخت شما با موفقیت همراه نبود. لطفا با توجه به تراکنش حساب خود نسبت به ادامه کار تصمیم گیری کنید.اگر از حساب شما این مبلغ کم شده است و نیاز به پیگیری وایو دارید از اینجا با ما تماس بگیرید و بگویید چه کاری از دست ما ساخته است؟

پرداخت موفق

کاربر گرامی واریز وجه شما با موفقیت انجام شد.برای اینکه سوابق واریزی خود را داشته باشید خلاصه پرداختتان از طریق ایمیل برایتان ارسال می شود.لطفا این اطلاعات را تا انجام کامل سفارش خود حفظ نمایید

تایید دریافت سفارش

اکنون که مسافر شما سفارشتان را انجام داده و کالای مورد نظر را دریافت می کنید این فرم را در گوشی مسافر تکمیل نموده و امضاء نمایید تا مبلغی که بابت خرید کالایتان در وایو به امانت گذاشته بودید به ایشان پرداخت گردد.ضمنا هزینه انجام سفارش نقدا و مستقیما باید توسط خودتان به مسافر پراخت …

تایید دریافت سفارش ادامه »