شرایط عمومی

از سفارش دهندگان و مسافران درخواست می شود که این شرایط عمومی را مطالعه فرمایند. تکمیل فرم های ثبت سفر و ثبت سفارش خرید از سوی کاربران به منزله پذیرش این شرایط است.

 • فعالیت همه کاربران در این سامانه تحت قوانین جاری و شرایط عمومی در نظام قضایی کشور قرار دارد و هرگونه فعلی که از ناحیه قانونگذار تخلف تلقی شود ولو در این سامانه به آن اشاره نشده باشد جایز نیست و مسئولیت چنین فعالیتهایی مستقیما با کاربر مربوطه خواهد بود.
 • استفاده از امکانات این سامانه صرفا جهت مقاصد معقول ، منطقی و عرفی جایز می باشد و هرگونه استفاده از امکانات این سامانه با قصد ناصواب قبلی جایز نبوده و سامانه در صورت اطلاع از ادامه آن جلوگیری خواهد کرد ولی چنانچه سامانه از آن بی اطلاع بوده باشد مسئولیت تبعات سوءاستفاده از امکانات بر عهده کاربر مربوطه می باشد.
 • هرگونه مزاحمت و ارتباط غیرکاری با سفارش دهندگان یا مسافران از ناحیه هر کاربری ممنوع بوده و در صورت اطلاع سامانه از چنین مواردی حساب کاربری شخص مزاحم برای همیشه مسدود و شماره ملی او در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
 • هیچ کاربری نمی تواند بدون رضایت کاربر دیگر با ایشان تماس گرفته یا تقاضای انجام کاری را داشته باشد و در صورت مشاهده حساب کاربری شخص مزاحم برای همیشه مسدود و شماره ملی او در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
 • سفارش کالاهایی که از نظر قانونگذار و شرایط عمومی آن ممنوع تلقی شده باشد ممنوع می باشد.
 • سفارش دهنده می باید وجه لازم جهت خرید کالای سفارش داده شده را به سامانه پرداخت نماید تا سفارش ایشان نمایش داده شود.
 • سفارش دهنده می تواند هر زمان که مایل بود با تکمیل فرم تقاضای عودت وجه از سامانه عودت وجه پرداختی را مطالبه نماید.
 • در صورتی که کالای خریداری شده مطابق اطلاعات ارائه شده توسط سفارش دهنده باشد دریافت آن توسط سفارش دهنده الزامی ست و هیچ عذر و بهانه ای برای عدم دریافت آن پذیرفته نیست.
شرایط عمومی
 • سفارش دهنده می باید هم زمان با تحویل گرفتن کالای سفارش شده خود از دستان مسافر یا از نماینده وایو با تکمیل فرم تاییدیه رسید تحویل انجام و پایان سفارش خود را ثبت نماید تا وایو مبلغی که همزمان با ثبت سفارش توسط سفارش دهنده به امانت گذشته شده بود به مسافر پرداخت نماید.
 • هزینه ای که مسافر در فرم ثبت سفر خود به عنوان هزینه انجام سفارش درج کرده است یا با سفارش دهنده توافق کرد است ، هم زمان با تحویل کالای خریده شده به سفارش دهنده باید توسط سفارش دهنده نقدا و مستقیم به مسافر پرداخت گردد.
 • در خصوص کالاهایی که سلامت آنها با کارکرد آنها قابل تشخیص است مانند لوازم برقی ، چنانچه کالا توسط فروشنده بسته بندی شده باشد و هنگام تحویل آن به سفارش دهنده بسته بندی مخدوش نباشد ، عدم کارکرد آن بر عهده مسافر نخواهد بود.
 • مسافر وظیفه چانه زنی یا تحقیق برای سفارش دهنده را برعهده ندارد و تعهد ایشان صرفا خرید کالای سفارش شده از طریق مراجعه به آدرس اعلام شده یا سفارش به سایت فروشنده و حمل آن به مقصد سفارش دهنده است.
 • سفارش دهنده متعهد به پرداخت مبلغ اعلام شده توسط مسافر بابت انجام سفارش است و تحویل کالا به ایشان منوط به این پرداخت است.
 • چنانچه تحویل کالا به شخص سفارش دهنده مستقیما توسط مسافر انجام شود باید رسید تحویل به مسافر مطابق فرمی که وجود دارد انجام شود تا متعاقبا وجوه مربوطه به حساب مسافر واریز شود.
 • در مواردی که تحویل کالا به سفارش دهنده بر عهده وایو باشد اخذ رسید تحویل از سفارش دهنده توسط وایو انجام خواهد شد.( توصیه می شود)
 • توافق میان سفارش دهنده و مسافر و پذیرش شرایط وایو به این معناست که طرفین حکمیت و داوری وایو را در مواقعی که با اختلاف مواجه هستند می پذیرند و قضاوت وایو برای طرفین لازم الاتباع است.