سفارش حمل تکی

خدمات حمل ما محدود به شرکت ها و فروشگاه ها نیست و افراد نیز می توانند حمل ، ارسال و توزیع محموله های خود را سفارش دهند. تنها تفاوت موجود در تکمیل فرم سفارش است که در حالت شرکت ها و فروشگاه ها به دلیل توافقات قبلی فرم مربوطه کمی ساده تر است ولی مراحل و عملیات حمل و ارسال و تحویل در هر حالت یکسان و با کیفیت یکسان انجام خواهد شد. برای پیگیری وضعیت بار خود از یادداشت کد رهگیری خود در پایان تکمیل فرم غافل نشوید.