سفارش حمل انبوه

اگر در این صفحه هستید حتما پیش تر با وایو قراردادی برای انجام امور حمل بارهای خود بسته اید. فرم زیر را تکمیل کنید تا سفارشات شما انجام شوند. ما سفارش شما را بر اساس تعهدات خودمان مندرج در قرارداد به بهترین شکل انجام خواهیم داد.پس به اقداماتی که بر اساس قرارداد ما با شما بر عهده خودتان است توجه نمایید تا عملیات حمل و ارسال بی هیچ خللی انجام شود.

در صورت تمایل خودتان ، می توانید کد رهگیری هر سفارش را به نحو مقتضی به فرستنده یا گیرنده یا هر دو اعلام کنید

نشانی(ضروری)
نوع خدمات(ضروری)