جستجوی مسافر

شما در این صفحه هستید تا بتوانید مسافری را برای خرید سفارشتان و آوردن آن برای شما پیدا کنید. اینجا بر اساس فیلدهایی که در فرم جستجوی زیر پیش بینی شده اند شما فهرستی خواهید یافت که مسافران از مبدا شهر مورد نظر شما به مقصد شهر مورد نظر شما را در تاریخهای مختلف نشان خواهد داد و شما باید مسافری را انتخاب کنید که با تاریخ مورد دلخواه شما هماهنگی بیشتری داشته باشد.

یادتان باشد حتما همه فیلدها را پر کنید و اگر یکی از فیلدها را خالی بگذارید نتیجه دلخواه را نخواهید گرفت.

پس از انتخاب مسافر خود می توانید ارتباط لازم را با او بگیرید و برای خواسته خود با او مذاکره کنید.

وایو در مورد مداکره و توافق شما هیچ علم و آگاهی ندارد و مسئولیت توافقات با طرفین آن است.

همانطور که می دانید باید مبلغ کالای مورد نیاز خود را در وایو به امانت بسپارید.