تعرفه حمل شهر به شهر

تعرفه شهر به شهر

در مورد شرایط حاکم بر ارسال بار از یک شهر بجز تهران به هر شهر دیگر قبلا در این صفحه توضیحات نسبتا کاملی ارائه شد.در خصوص تعرفه این کار اما به توضیحات بیشتر و نیز زمان بیشتر جهت تکمیل و تایید نیاز است.

باز هم یادآوری می شود که در حال حاضر این خدمت از شهرهای همدان ، کرمانشاه ، مشهد ، تبریز و ارومیه به دیگر شهرهای سراسر کشور برقرار است و همچون رویه موجود محموله های ارسالی از این شهرها به دیگر شهرها ابتدا به تهران ارسال می شوند تا در ادامه به شهر مقصد ارسال گردند گرچه هدف نهایی ارسال مستقیم از هر شهر به شهر مقصد است.

با تکرار توضیحات می توانیم جوانب تعرفه این خدمت را با ذکر یک مثال مطرح کنیم.فرض بنمایید شخصی از همدان قصد ارسال یک محموله متوسط به ساری را داشته باشد. همانطور که گفته شد این بسته از همدان به تهران حمل و از تهران به ساری ارسال خواهد شد.پس بعلاوه هزینه ارسال از تهران به ساری که در این صفحه قابل دسترسی است هزینه حمل از همدان به تهران نیز باید محاسبه شود.با توجه به نوپا بودن این خدمت و قصد ما مبنی بر اعمال حداقل هزینه و اعلام یک تعرفه اقتصادی در حال حاضر فرستنده می باید از طریق این صفحه هزینه همدان به تهران ( در این مثال ) را جویا شود تا در ادامه به هزینه های مصوب بین شهری تهران به سراسر کشور اضافه کند.وایو امیدوار است همراه با استفاده کاربران از این خدمت تجارب و داده های کافی جهت تکمیل تعرفه این خدمت جمع آوری شود.