تعرفه حمل درون شهری تهران

تعرفه درون شهری تهران و البرز

همانطور که در صفحه خدمات حمل بار درون شهری تهران و البرز اعلام شد برای این منطقه از کشور عزیزمان ، وایو دو نوع خدمت در نظر گرفته است که عبارتند از ارسال سفارشی و ارسال ۲۴ ساعته.

ارسال سفارشی

این جدول هزینه حمل سفارشی درب تا درب تهران و البرز را نشان می هد. جهت ارسال تهران به البرز حمل با موتورسیکلت انجام نمی شود

نوع بارساعتیبرگشت
موتور سیکلتمحموله متوسط۹۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰
وانتقابل حمل باشد۲۵۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
نیسانقابل حمل باشد۳۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰
ارقام به تومان است

ارسال ۲۴ ساعته

این جدول هزینه حمل ۲۴ ساعته درب تا درب تهران و البرز را نشان می دهد.این ارقام هزینه کامل اعم از جمع آوری تا مراجعه به درب گیرنده را نشان می دهد و به عبارت دیگر هزینه جمع آوری در این تعرفه وجود ندارد. برای کسب اطلاع در مورد ابعاد محموله و مفهوم دسته بندی آن به این صفحه مراجعه نمایید.

ابعاد محمولههزینه حمل
ریز۲۵/۰۰۰
کوچک۴۰/۰۰۰
متوسط۷۰/۰۰۰
بزرگ۲۰۰/۰۰۰
خیلی بزرگ۳۵۰/۰۰۰
ارقاه به تومان است