تعرفه ارسال به خارج از کشور

تعرفه ارسال به سایر کشورها

همانگونه که قبلا ذکر شد وایو با همکاری کریرهای بین المللی محموله ها و مرسوله های شما را به هر کشوری که امکان و شرایط ارسال به آن وجود داشته باشد می فرستد.به این منظور اگر فرستنده کریر مورد نظر خود را معرفی نکند وایو از کریر همکار خود کمک خواهد گرفت.

برای انجام این خدمت پس از تکمیل فرم سفارش ارسال همکاران ما با فرستنده تماس خواهند گرفت تا با دریافت اطلاعات لازم از فرستنده و برای پرهیز از دوباره کاری شرایط انجام کار را مهیا نمایند.سپس نیروی جمع آوری به درب فرستنده مراجعه خواهد کرد تا محموله یا مرسوله قابل ارسال را تحویل بگیرد و طبیعی ست که فرستنده بر اساس مشاوره هایی که همکاران ما ارائه داده اند کلیه شرایط و ضوابط ارسال اعم از بسته بندی تا تکمیل مدارک را رعایت خواهد کرد.

هزینه انجام این خدمت از دو قسمت تشکیل شده است.قسمت اول این هزینه شامل هزینه های داخل ایران مانند جمع آوری محموله و انجام تشریفات ارسال است و قسمت دوم این هزینه شامل هزینه های خارج از ایران است که کریر مربوطه تعیین می کند و شرکت وایو در میزان آن هیچ دخالتی ندارد.در خصوص قسمت اول هزینه با توجه به اینکه محموله های ارسال به خارج از ایران حداکثر سایز متوسط در دسته بندی وایو خواهد بود به ازاء هر ساعت از انجام مراحل کار ۹۰/۰۰۰ تومان بعلاوه ۲۰% از مجموع ساعات انجام کار محاسبه خواهد شد.