تسویه حساب

اگر کاربر سفارش دهنده هستید و می خواهید مبلغ واریز شده را پس بگیرید یا کاربر مسافر هستید و می خواهید هزینه های انجام شده را دریافت کنید فرم زیر را تکمیل کنید و کمی منتظر باشید.

نوع کاربر