تایید دریافت سفارش

اکنون که مسافر شما سفارشتان را انجام داده و کالای مورد نظر را دریافت می کنید این فرم را در گوشی مسافر تکمیل نموده و امضاء نمایید تا مبلغی که بابت خرید کالایتان در وایو به امانت گذاشته بودید به ایشان پرداخت گردد.ضمنا هزینه انجام سفارش نقدا و مستقیما باید توسط خودتان به مسافر پراخت گردد.اگر از اینجا سری به صفحه سوالات پرتکرار بزنید دیگر هیچ ابهامی برایتان باقی نخواهد ماند.

این مبلغ توسط وایو به مسافر پرداخت می شود
این مبلغ توسط سفارش دهنده به مسافر پرداخت می شود
با امضاء این محل گواهی می کنم کالای سفارش شده خود را از مسافر صحیح و سالم دریافت نموده ام